• facebook-square

© 2014 Norsk Frukt- og Laksefest webpages - Proudly created with Wix.com

Stand på Norsk Frukt- og Laksefest?

Påmeldingsfrist: 21. juni 

(Me tek i mot søknader også etter fristen dersom me har plass, og produkta passar)

Rigging av stands, tider mm

Spinneriet: Frå fred.kl 09.00

Vågen:  Frå fred 08.00-Laurd.09.30

OBS! Utstillingar ute i Vågen kun 1 dag (lørdag 10.00-16.00)

Kunst & Handverksutstillingar i Spinneriet, fredag kl.15.00-19.00

og laurdag kl 10.00-16.00)

Prisar, stand Spinneriet: 

1. og 2. etg: kr 1200,- + MVA pr. standplass (str. ca. 2,5 x 2,0m)

Prisar stand ute i Vågen. Prisane inkluderer telt som vert satt opp og rigga ner. Me ynskjer at alle nyttar telt frå vår leverandør slik at me får eit så fint

utstillarområde som mulig.

 

3x3m ink telt - 2450,- + mva           

6x3m ink telt - 4150,- + mva       

9x3m ink telt - 5900,- + mva

12x3m ink telt - 7900,- + mva

     

6x6m ink telt - 7750,- + mva 

9x6m ink telt-  9980,- + mva

Kontakt arrangør ved ønske om anna areal! 

Straum:

- Inne på Spinneriet er inntil 300w inkl. i standleiga

- Ute inntil 300w kr 350,- + mva (pr. uttak m/dobbel kontakt)

- Ute 300w – 2000w kr 700,- + mva (pr. uttak m/dobbel kontakt)

- Ute 2000w - 6000w kr 1.500,- + mva (komfyr o.l.)

 

Vatn:

Tilkobling: kr 500,- + mva

Anna utstyr:

- Bord kr 100,- + mva pr stk (0,8 x 1,2m)

- Stol: kr 50,- + mva pr stk

 

 

Åpningstider utstillingar:

 

Spinneriet: Fredag frå 15.00-19.00, Laurdag frå 10.00-16.00

Ute i Vågen: Laurdag frå kl 10.00-16.00 

 

Antall besøkande varierer frå 5000 til 7000, noko avhengig av veret.Vi har rundt 35 handverks-utstillarar i Spinneriet og rundt 45 utstillarar i Vågen.

 

 

Det vert vakthald i Vågen frå fredag kl. 2200 til lørdag kl.0800. Dette gjer at uteutstillarar kan rigga seg ferdig allereie på fredags kvelden.

 

Det vert show og dans i Vågen på laurdagskvelden. Følg med på nettsider eller facebook for oppdatert program.